Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

otrad 

Otradovec
117 alb6956 zobrazení1 oblíbené album1 fanoušek


reklama

18 fotek a 8 videí, ve čtvrtek, 32 zobrazení, přidat komentář
Účastníci Louňovické knihovny navštívili Neustupov. Dobrým dojmem na nás zapůsobyla zdejší náves, která je vzorně uklizena a jsou zde kolem dokola pěkné chodníky. Jak nám prozradil pan Navrátil hostinský v Neustupovské hospodě, obec se podílí na zvelebení a rekonstrukci místního hostince. Zde se schází každou středu v podvečer spolek muzikantů v počtu až deseti a hraje si pro radost a potěšení z lidové muziky.

Zdeněk Otradovec
17 fotek a 5 videí, minulou neděli, 30 zobrazení, přidat komentář
Třetí Hrádeckou Mariánskou pouť celebroval pan biskup mons. Karel Herbst
13 fotek a 3 videa, 2.7.2017, 37 zobrazení, přidat komentář
2.července neděle v 15.-hodin se konala slavnostní mše svatá k výročí 800 let kostela sv.Jakuba a Filipa na Chvojenu,
Slavnost moderoval Václav Potůček který seznámil přítomné s historií této vzácné památky, ukázal a vysvětlil největší artefakty a také poukázal na úskalí která je vytvořena byrokratickými úřady při obnově kostela. Václav Potůček se stará o kostel od roku 1961. Výroční mši svatou celebroval Opat Michael Pojezdný představený Premonstrátů Královské Kanonie ze Strahova,
Řádový Arciděkan Rytířského Řádu sv.Václava Radek Jurnečka a vikář Marcel Timko. Všichni tři pánové byli oceněni knižními dary za zásluhy které vykonali pro tento památný skvost.
Po mši svaté následovalo pohoštění před kostelem. Celou slavnost provázela úžasná neopakovatelná atmosféra.
Fotografie pořídil pan Daniel Korol svatební fotograf.

Zdeněk Otradovec
27 fotek a 4 videa, 2.7.2017, 23 zobrazení, přidat komentář
Na krásné první letošní Mariánské pouti na na Hrádku. s vnučkou Julinkou. Mši svatou celebroval pan Kadinál Duka. Děkujeme za krásné kázání, které mělo být přenášeno do celé republiky.
7 fotek a 8 videí, 25.6.2017, 68 zobrazení, přidat komentář
Krásná akce v Kamberské hospodě. Nejdříve vystoupila v šenku Pionýrská kapela Šebířov, po ní vystoupila Veselá pětka složená s dětí kolem Šebířova. Jako hlavní kapela vystoupila na sále kapela Pepy Nauše která v hlavním programu hrála od sedmnácté hodiny až do dvacátáté první. Poté se představila Poinýrská kapela. Pionýrská dechovka Šebířov vznikla před šedesáti lety na popud ředitele šebířovské základní školy, Františka Vavery, narozeného před 110 lety. Již za rok slavil hudební soubor velké úspěchy. Možná také díky Josefu Raškovi, který dechové uskupení vedl a letos taktéž slaví 110 let od narození. Dechovka byla poskládaná z kluků narozených v roce 1944 a 1945. Během roku jsme se secvičili a rok od vzniku jsme se již účastnili celorepublikové soutěže v Bratislavě," jak řekl Miroslav Svatek. Nyní se členové bývalého uskupení stále scházejí, obdobnou akci takových rozměrů pořádají snad poprvé. Celé představení se neslo úžasnou atmosférou. Poděkování patří obci Kamberk a hlavně společnosti Pionýrská dechovka kteří celou akci organizovali.
9 fotek a 1 video, 22.6.2017, 30 zobrazení, přidat komentář
Před desíti lety, namaloval malíř Pepa Vrána obraz který nazval V kraji Blanických rytířů vítej. Po letošní kruté zimě byla frezka naprosto zničena a tak došlo k nové malbě stejného autora.
33 fotek a 2 videa, 18.6.2017, 61 zobrazení, přidat komentář
Je pěknou tradicí že bývalí spolužáci se pravidelně schází, Přátelství se školních lavic přetrvává i přes propast času. Spolužáci nelitují přijet z velké dálky. A tak jsme se sešli čerství sedmdesátníci po pěti letech v nové Restauraci pod Blaníkem, dříve hospoda u Němečků. Vzpomenuli jsme na zemřelé spolužáky na učitelský sbor a také se pochlubili našimi rodinami.

Zdeněk Otradovec
60 fotek a 2 videa, letos v červnu, 35 zobrazení, přidat komentář
Naši členové knihovny navštívili Odlochovice, kaply sv. Jana Nepomuckého, dále Integrované Centrum sociálních služeb, účastníci výjezdové akce si prohlédli akviziční činnost tělesně postižených a zde si zakoupili jejich přijemné dárky. V zámecké zahradě jme si zakoupili květiny a prohlédli skleníky. Celé centrum na nás působilo jako velice pěkné a park udržovaný.
Také jsme navštívili nedaleké Ratměřice, kde je nově otevřena Restaurace SEQUOIA a nahlédli do Zámku Ratměřice.

Zdeněk Otradovec
35 fotek a 6 videí, letos v červnu, 57 zobrazení, přidat komentář
Poprvé jsme s manželkou navštívili úžasné místo u nedalekých Chotovin. kaplička zasvěcená Panně Marii, která je postavena u Zázračné studánky. Podle pověsti viděli dva mladící ve studánce zrcadlit se Pannu Marii, od té doby se považuje voda ve studánce za léčivou.
Mělo se to stát prý v roce 1855. Nedaleko Chotovin u rybníka Jezero pásli svá stáda dva mladí pasáci. Tady se nalézá i studánka. A v ní prý chlapci spatřili se zrcadlit Pannu Marii. Od té doby je prý ve studánce zázračná voda. A to taková, že když si v ní jedna slepá dívka z nedalekých Sudoměřic umyla oči, opět prý viděla. A tak na místě těchto zázraků nechal majitel panství Ludvík Nádherný roku 1857 vystavět kaply. České Lurdy.
Poutní mši svatou celebroval Mons. Mgr. Adolf Pintíř, slavnosti se zůčastnilo asi 200 věřících. Doprovázela je kapela z Mladé Vožice. Po mši svaté udělil novokněžské požehnání P. Jan Kulhánek, také bylo podáváno občerstvení.
Děkujeme za nezapomenutelný duchovní zážitek

Zdeněk Otradovec - kostelník v rotundě svatého Václava v Libouni pod Blaníkem, zdenek.otradovec@seznam.cz, 724443784
32 fotek a 1 video, 27.5.2017, 87 zobrazení, přidat komentář
58 fotek a 1 video, 27.5.2017, 52 zobrazení, přidat komentář
Dostalo se mi té cti a zároveň nevděčného úkolu promluvit o nové knize Záhada zlatodolu od paní spisovatelky Zuzany Koubkové. Cti proto, že předešlá díla paní spisovatelky známe a jsou dobrá. V tomto čerstvém díle vytvořila příběh, situovaný do míst, která důvěrně známe a že se jí to povedlo je téměř jisté. Něvděčnost úkolu vidím v tom, že mám mluvit o díle, které je nové a zároveň vím, že přítomní na proslovech tohoto druhu milují zejména konec. Řečí je v televizi a vlastně všude okolo víc než dost. A vyprávět Vám pointu také nejde, protože by si už tu knihu, která je vlastně detektivním příběhem, málokdo koupil. Mohu však alespoň naznačit, že vrahem není zahradník.
Chci se zmínit o něčem jiném. Paní spisovatelka má v doslovu trochu obavu z toho, zda čtenář přijme její autorskou licenci s osobami, které jsou sice namnoze autentické, ale někdy také ne. Tento román však není historickou prací, ale beletrií, která je do dávné historie zasazena, což je přeci jen trochu jiné. Domnívám se, že tyto obavy nejsou na místě. Je-li román dobrý, jsme strženi dějem, zápletkou, myšlením postav a občas okouzleni prostředím, kam nás autorka zavedla. Používá zhusta i výrazy, které již namnoze v řeči dneška neznáme, které však pro lidi té doby byly běžné. Neuškodí, když si to připomeneme a navíc to příběhu dodává neopakovatelné kouzlo.
Další věcí, která se stává je to, že si o jisté době vytvoříme určitou představu a s tou často vydržíme až do smrti. Mluvím zde o tom, co vynikajících děl bylo v minulosti inspirováno vymyšlenými podvrhy Rukopisů. Všimněte si, jak jsme determinováni tím, že naše generace musela v rámci povinné školní četby louskat díla Aloise Jiráska, kde list padal ze stromu na tři stránky, nejlepšími lidmi byli Slované, najmě my Čechové a prototypem ušlechtilosti byl bratr hejtman Žižka a jeho hordy loupežníků, pardon, v porovnání se zlotřilými Němci ušlechtilými bojovníky za ideál rovnosti. Dokonce se našli myslitelé tvrdící, že byli vlastně prvními komunisty, což mělo být nejvyšší možné ocenění, jen s tou vírou to soudruzi husité ne zcela zvládli. Ještě dnes se bezpochyby najde vlastenec, který si zlostí odplivne, slyší-li rouhavé řeči o tom, že to bylo trochu jinak. A taky že bylo, ale jednou řečené příběhy si již žijí vlastními životy a v podstatě je jedno, jak to bylo doopravdy. Kdo může dokázat, že příběh této knihy se nikdy nestal, nebo se stal úplně někde jinde a někomu jinému. Důležité je, že podobná díla vytváří určité povědomí o dějinách našeho domova, zabydlují ho lidmi, kteří jsou v postatě ve svých tužbách a hříšnosti stále stejní, seznamuje nás se životem předchozích generací a s tím, že na něco ve svém životě i díle navazujeme, zlidšťují ho věčnými příběhy o lásce a smrti, co víc lze chtít? Co je vlastně pro život důležitější? Nakonec i dílo Aloise Jiráska splnilo poptávku doby a pomohlo utvořit podmínky pro další rozvoj samostatného státu. Ani dnes není mnohdy pravdou to, co se za ní vydává.
Přeji tedy, a mluvím jistě za většinu přítomných, této knize mnoho zaujatých a spokojených čtenářů a myslím, že pokud ten příběh vezme někdo doslova, nic tak hrozného se nestane, pokud ho inspiroval a zaujal. Pokud se někdo rozčílí nad nepravděpodobností příběhu či nad historickou nepřesností, ať si pustí televizní zprávy.

Zdeněk Otradovec
57 fotek, letos v květnu, 60 zobrazení, přidat komentář
V krásném koutě na řece Blanici u Kamberka startoval 4 ročník Cesty za zlatem, dospělí i děti si mohli dopřát občerstvení, každý mohl vyzkoušet rýžování zlatinek. Děti se kochali zvířaty které se pásli kolem říčky Blanice. Zdařilé akci přálo pěkné počasí. Když se podíváme do historie tak před třiceti lety byl vlasntně položen kámen k této akci. 6-7. června 1987 zde proběhlo na Smršťově první mistrovství republiky v rýžování zlata. Učast byla velkolepá asi 2000 zlatokopů a jejich přátel. Později se 1.června 1991 konala výstava,, Od zlatokopa k vědě a chráněná krajinná oblast,, na zámku Sokola Louňovice. Zároveň proběhlo VII. Mistrovství ČSFR v rýžování zlata na řece Blanici u rekreačního střediska Tatry Smíchov ve Smršťově.

Fotografie a novinové výstřižky archiv a text Zdeněk Otradovec
11 fotek a 4 videa, 13.5.2017, 41 zobrazení, přidat komentář
Svatá Hora patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům ve střední Evropě. Každý rok sem přichází tisíce poutníků, aby uctívali Pannu Marii Svatohorskou, jí děkovali a prosili ji o pomoc.
Zůčastnili jsme se po roce s panem děkanem Františkem Říhou, paní Marií Těthalovou této první poutní slavnosti na posvátném místě nad Příbramí. Děkujeme za krásný duchovní zážitek

Zdeněk Otradovec
152 fotek a 5 videí, letos v dubnu, 134 zobrazení, přidat komentář
22. dubna jsme vysvětili vlastenecký prapor který zhotovil pan ing. Vladimír Brom prezident vlasteneckého spolku., který měl zahajovací projev. Místo požehnání praporu Libouňská kaplička nad městysem Louňovice pod Blaníkem kde je zasazena lípa ,,Vlastenka,, kterou požehnal pan kardinál Dominik Duka 16.4.2016 při vysvěcení dvou zvonů v Libouni. K důstojnému obřadu přispěl pan děkan František Říha který vlasteneckou vlajku požehnal. Byl zazpíván Svatováclavský chorál, národní hymna a motlitba Otče náš. Hlavní zpěvačka byla paní Zdenka Mrázková z Mladé Vožice. Akce se zůčastnily členky spolku Babinec v krojích. Fotografoval Daniel Korol a Zdeněk Otradovec který pořídil také videa. Po odchodu do Louňovic pod Blaníkem byl položen věnec u pomníku padlých. Po slavnostním obědě vykročili vlastenci na památný vrch Blaník, kde byl proslov krajana ze Spojených států Amerických a duše vlastenců Vláďa Brom.
Po návratu do zámecké hospody bylo naše setkání zhodnoceno. Blanickými rytíři se stali pan Brom a pan Podroužek.
Ač nám počasí vůbec nepřálo, panovala výborná atmosféra.
Zdeněk Otradovec
49 fotek, 12.4.2017, 66 zobrazení, přidat komentář
Posluchači knihovny navštívili Kamberk, kde nás paní starostka A. Jenšíková seznámila s pamětihodnostmi obce. Přivítala nás malým občerstvením v zasedací místnosti obce. Velice nás zaujala škola, která skončila výuku v roce 1976 , vše je zde zachováno tak jak odešel poslední žák a učitel.
Je zde krásné muzeum zemědělských strojů a potřeb které byly používány v minulém století. Prošli jsme také kostelem sv. Martina který je v rekonstrukci.

Zdeněk Otradovec
24 fotek a 1 video, 28.3.2017, 16 zobrazení, přidat komentář
11 fotek a 4 videa, 25.12.2016, 191 zobrazení, přidat komentář
Kostel byl původně gotický a barokně byl přestaven ve 2. polovině 17. stol. Zde se konala tradiční půlnoční mše svatá k narození Ježíše Krista. Mši svatou celebroval P. František Říha za velké účasti občanů. Na varhany hrál Ivan Rozkošný.

Zdeněk Otradovec
44 fotek a 6 videí, 10.12.2016, 42 zobrazení, přidat komentář
Mše svatá pořádaná při příležitosti setkání sokolníků v kostele Jakuba a Filipa na Chvojeně. Celebroval duchovní Otec Vikář Marcel Timko, děkujeme za krásný duchovní zážitek na posvátném místě Českých dějin.
Zdeněk Otradovec
5 fotek a 7 videí, 6.11.2016, 84 zobrazení, přidat komentář
Myslivecké společnosti Mladovožicka uspořádali nádhernou šestou Svatohubertskou mši svatou v kostele sv. Martina v Mladé Vožici. Mši svatou celebroval P. Jaroslav Karas. Děkujeme za krásný duchovní zážitek.

Zdeněk Otradovec,

Sv. Hubert - patron myslivců

Sv. Hubert bývá vzýván jako patron myslivců, lukostřelců, střelců, lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků, výrobců rolniček i loveckých psů.
Jeho památku slaví římskokatolická církev 3. listopadu. Rovněž bývá vzýván proti psímu kousnutí, vzteklině, hadímu uštknutí a strachu před vodou. Bývá zobrazován jako biskup nebo jako lovec, vždy s jelenem, který má kříž mezi parohy.

Sv. Hubert se narodil kolem r. 655 na území dnešní Francie. Pocházel ze šlechtického rodu a liboval si ve veselých společnostech, hodokvasech, vojenských i jiných hrách.
Při narození svého prvního dítěte ovdověl a zlomen touto bolestí hledal zapomnění v lovu. Jednoho dne spatřil při honitbě jelena se zářícím křížem mezi parohy a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Zjevení na něj mocně zapůsobilo a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu a stát se knězem.

Zemřel 30. května 727 v Tervurenu nedaleko Bruselu.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.